A A A + | -

Articolul 2556. Domeniul de aplicare

Dispoziţiile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător certificatelor prevăzute la art.2541 alin.(2).

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune