A A A + | -

Articolul 2559. Contestarea actelor notarului

(1) Eliberarea certificatului poate fi contestată în instanţa de judecată de către oricare dintre persoanele prevăzute la art.2541 alin.(1).
(2) Actele îndeplinite de notar în temeiul art.2558 şi al art.2560 alin.(1) lit.a) pot fi contestate în instanţa de judecată de orice persoană care dovedeşte că are un interes legitim.
(3) În cazul în care, ca urmare a contestaţiei menţionate la alin.(1) sau (2), se stabileşte faptul că certificatul nu corespunde realităţii, instanţa de judecată competentă rectifică, modifică sau retrage certificatul ori asigură rectificarea, modificarea sau retragerea certificatului de către notarul care l-a eliberat.
(4) În cazul în care, ca rezultat al contestaţiei menţionate la alin.(1) sau (2), se stabileşte că eliberarea certificatului a fost refuzată în mod nejustificat, instanţa de judecată eliberează certificatul sau se asigură că notarul reexaminează cazul şi îndeplineşte un nou act.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 72 Regulamentul (UE) nr. 650/2012

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune