A A A + | -

Articolul 2560. Suspendarea efectelor certificatului

(1) Efectele certificatului pot fi suspendate de către:
a) notarul care l-a eliberat, la cererea oricărei persoane care dovedeşte că are un interes legitim, în cursul unei modificări sau retrageri a certificatului în temeiul art.2558;
b) instanţa de judecată, la cererea oricărei persoane care a contestat un act al notarului în temeiul art.2559, în cursul unei astfel de contestaţii.
(2) Notarul sau, după caz, instanţa de judecată informează fără întîrziere toate persoanele cărora le-au fost eliberate certificatele cu privire la orice suspendare a efectelor certificatului.
(3) Pe durata suspendării efectelor certificatului nu se mai pot elibera alte exemplare ale certificatului.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 73 Regulamentul (UE) nr. 650/2012

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune