A A A + | -

Articolul 2562. Întinderea obiectului vînzării

Avantajele obţinute în rezultatul decăderii din dreptul asupra unui legat sau a unei sarcini ori în rezultatul unei obligaţii de raport a unuia dintre comoştenitori revin cumpărătorului.


Adnotare:
Originea reglementării: §2372 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune