A A A + | -

Articolul 2563. Cota succesorală care rămîne vînzătorului

În caz de dubiu, cota succesorală pe care vînzătorul o dobîndeşte după încheierea contractului de vînzare-cumpărare, în rezultatul survenirii moştenirii subsecvente, al decăderii unui comoştenitor, şi legatul prioritar care îi revine vînzătorului nu se consideră înstrăinate împreună cu cota succesorală vîndută. Această regulă se aplică inclusiv în privinţa înscrisurilor de familie, a imaginilor şi a ilustraţiilor familiale.


Adnotare:
Originea reglementării: §2373 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune