A A A + | -

Articolul 2567. Restabilirea raporturilor juridice

Raporturile juridice care s-au stins în rezultatul deschiderii moştenirii prin întrunirea calităţii de creditor şi debitor sau întrunirea dreptului şi a grevării de către aceeaşi persoană se consideră, între vînzător şi cumpărător, nestinse. În caz de necesitate, raporturile juridice pot fi restabilite.


Adnotare:
Originea reglementării: §2377 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune