A A A + | -

Articolul 2569. Veniturile. Sarcinile

(1) Vînzătorul are dreptul la veniturile care au apărut pînă la vînzare. În această perioadă asupra lui cad sarcinile, inclusiv dobînzile, pentru obligaţiile masei succesorale.
(2) Cu toate acestea, cumpărătorul este obligat să suporte cheltuielile care trebuie acoperite din masa succesorală, precum şi toate cheltuielile extraordinare care trebuie considerate ca luate în calcul la determinarea preţului iniţial al bunurilor din masa succesorală.


Adnotare:
Originea reglementării: §2379 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune