A A A + | -

Articolul 2572. Răspunderea cumpărătorului faţă de creditorii masei succesorale

(1) Cumpărătorul răspunde, din momentul încheierii contractului de vînzare-cumpărare, faţă de creditorii masei succesorale, fapt ce nu stinge răspunderea vînzătorului. Această regulă se aplică, de asemenea, faţă de obligaţiile pe care cumpărătorul nu este obligat să le execute faţă de vînzător conform dispoziţiilor art.2568 şi 2569.
(2) Este nulă clauza convenită între vînzător şi cumpărător prin care se exclude sau se limitează răspunderea cumpărătorului faţă de creditorii masei succesorale.


Adnotare:
Originea reglementării: §2382 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune