A A A + | -

Articolul 2573. Răspunderea limitată a cumpărătorului

(1) Răspunderii cumpărătorului i se aplică regulile privind limitarea răspunderii moştenitorului. Cumpărătorul răspunde nelimitat dacă vînzătorul la momentul vînzării răspundea nelimitat. Dacă răspunderea cumpărătorului se limitează la masa succesorală, pretenţiile sale care rezultă din cumpărare se consideră ca făcînd parte din masa succesorală.
(2) Întocmirea inventarului masei succesorale de către vînzător sau cumpărător profită şi celeilalte părţi, cu excepţia cazului cînd cealaltă parte răspunde nelimitat.


Adnotare:
Originea reglementării: §2383 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune