A A A + | -

Articolul 2574. Obligaţia vînzătorului de a comunica informaţii creditorilor masei succesorale

(1) Vînzătorul este obligat faţă de creditorii masei succesorale să notifice neîntîrziat notarul care desfăşoară procedura succesorală despre faptul vînzării cotei succesorale şi să indice numele cumpărătorului. Notificarea cumpărătorului înlocuieşte notificarea vînzătorului.
(2) Notarul este obligat să permită oricărei persoane care va demonstra că are un interes legitim să ia cunoştinţă de notificare.


Adnotare:
Originea reglementării: §2384 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune