A A A + | -

Articolul 2575. Aplicarea faţă de contractele similare

(1) Dispoziţiile privind vînzarea-cumpărarea cotei succesorale se aplică în mod corespunzător faţă de vînzarea ulterioară a cotei succesorale de către cumpărătorul iniţial, precum şi faţă de alte contracte privind înstrăinarea cotei succesorale care s-a deschis pentru înstrăinător sau a fost dobîndită de acesta în alt mod.
(2) În cazul în care cota succesorală face obiectul donaţiei, donatorul nu este obligat să plătească valoarea bunurilor din masa succesorală care au fost consumate sau înstrăinate cu titlu gratuit pînă la momentul donaţiei sau să compenseze donatarului grevările instituite cu titlu gratuit pînă la momentul donării. Donatorului nu-i incumbă obligaţia prevăzută la art.2566 privind înlăturarea posibilelor limitări ale dreptului. Dacă donatorul a ascuns intenţionat limitările, el este obligat să repare prejudiciul cauzat donatarului prin aceasta.


Adnotare:
Originea reglementării: §2385 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune