A A A + | -

Articolul 2579. Stabilirea conţinutului legii străine

(1) Stabilirea conţinutului legii străine se face în conformitate cu interpretarea ei oficială şi cu practica aplicării ei în statul străin respectiv.
(2) În scopul stabilirii conţinutului normelor legii străine, instanţa de judecată se poate adresa, în ordinea stabilită pentru asistenţă şi clarificări, Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, altor organe competente sau organizaţii din Republica Moldova şi din străinătate, poate solicita avizul unui expert sau poate folosi un alt mod adecvat.
(3) Persoanele participante la proces pot să prezinte documente care confirmă conţinutul normelor legii străine invocate pentru întemeierea pretenţiilor sau apărării sau pot în alt mod să asiste instanţa în determinarea conţinutului acestor norme.
(4) În cazul raporturilor de drept privat la care participă profesioniştii, obligaţia de furnizare a informaţiilor cu privire la conţinutul legii străine poate fi pusă în sarcina profesionistului de către instanţa de judecată.
(5) În cazul imposibilităţii de a stabili, într-un termen rezonabil, conţinutul legii străine, cu toate că s-au luat măsurile necesare în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol, se aplică legea Republicii Moldova.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune