A A A + | -

Articolul 2583. Trimiterea la legea străină

(1) Cînd, în conformitate cu dispoziţiile prezentei cărţi, se face trimitere la legea străină, se aplică normele materiale, nu şi normele conflictuale ale acelei legi.
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin.(1), legea străină include şi normele conflictuale ale acelei legi dacă ea retrimite la legea Republicii Moldova în materie de statut al persoanei fizice.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune