A A A + | -

Articolul 2584. Retorsiuni

Guvernul Republicii Moldova poate stabili contrarestricţii (retorsiuni) în privinţa drepturilor patrimoniale şi personale nepatrimoniale ale cetăţenilor şi persoanelor juridice ale acelor state în care există restricţii speciale ale drepturilor patrimoniale şi personale nepatrimoniale ale cetăţenilor şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune