A A A + | -

Articolul 2589. Numele

(1) Numele persoanei, folosirea şi protecţia lui sînt guvernate de legea sa naţională dacă nu este prevăzut altceva de prezentul cod sau de alte legi.
(2) Protecţia împotriva acţiunilor care atentează la dreptul la nume, săvîrşite pe teritoriul Republicii Moldova, este asigurată potrivit legislaţiei acesteia.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune