A A A + | -

Articolul 2593. Legea aplicabilă activităţii de întreprinzător sau profesionale a persoanei fizice

Dreptul persoanei fizice de a desfăşura activitate de întreprinzător sau profesională fără a se constitui persoană juridică se determină conform legii statului în care acea persoană fizică a obţinut autorizarea de a desfăşura activitate de întreprinzător sau profesională. În cazul în care această dispoziţie nu se aplică pe motivul lipsei obligaţiei de obţinere a autorizaţiei, se aplică legea statului locului principal de desfăşurare a activităţii de întreprinzător sau profesionale.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune