A A A + | -

Articolul 2594. Legea naţională a persoanei juridice

(1) Legea naţională a persoanei juridice este legea statului pe al cărui teritoriu persoana juridică este constituită.
(2) În baza legii naţionale a persoanei juridice se determină, în special:
a) statutul organizaţiei în calitate de persoană juridică;
b) forma juridică de organizare;
c) exigenţele privind denumirea ei;
d) chestiunile privind constituirea, restructurarea, dizolvarea şi lichidarea persoanei juridice, inclusiv chestiunile de succesiune;
e) conţinutul capacităţii de folosinţă;
f) modul de dobîndire a drepturilor civile şi de asumare a obligaţiilor civile;
g) raporturile din interiorul ei, inclusiv raporturile dintre persoana juridică şi membrii organelor sale, precum şi raporturile persoanei juridice cu membrii săi;
h) chestiunile răspunderii fondatorilor (membrilor) persoanei juridice pentru obligaţiile acesteia.
(3) Persoana juridică nu poate invoca limitarea împuternicirilor organului sau ale reprezentantului său la încheierea actului juridic necunoscut legii statului în care organul sau reprezentantul persoanei juridice a întocmit actul juridic, cu excepţia cazurilor în care se va stabili că cealaltă parte a actului juridic ştia sau trebuia să ştie despre limitare.
(4) În cazul în care persoana juridică constituită în străinătate îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător predominant în Republica Moldova, asupra creanţelor de răspundere pentru obligaţiile persoanei juridice a fondatorilor (membrilor) săi sau ale altor persoane care au dreptul de a da indicaţii obligatorii pentru persoana juridică ori au posibilitatea de a determina acţiunile acesteia în alt mod se aplică legea Republicii Moldova sau, la solicitarea creditorului, legea naţională a acestei persoanei juridice.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune