A A A + | -

Articolul 2595. Legea aplicabilă sucursalelor (reprezentanţelor) şi filialelor persoanei juridice

(1) Statutul juridic al sucursalelor (reprezentanţelor) persoanei juridice pe teritoriul unui alt stat este guvernat de legea naţională a persoanei juridice.
(2) Statutul juridic al filialei persoanei juridice pe teritoriul unui alt stat este guvernat de legea statului pe al cărui teritoriu s-a constituit filiala, independent de legea naţională a persoanei juridice.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune