A A A + | -

Articolul 2597. Legea naţională a organizaţiilor străine care, potrivit dreptului străin, nu sînt persoane juridice

Legea naţională a organizaţiei străine care, potrivit dreptului străin, nu este persoană juridică este legea statului unde este constituită. Asupra activităţii unor astfel de organizaţii, în cazul în care este aplicabil dreptul Republicii Moldova, se aplică dispoziţiile prezentului cod sau ale altor legi care reglementează activitatea persoanelor juridice, dacă nu este altfel cerut de lege, acte normative sau de esenţa raportului.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune