A A A + | -

Articolul 2603. Drepturile reale asupra mijloacelor de transport

(1) Constituirea, transmiterea şi stingerea drepturilor reale asupra mijloacelor de transport sînt guvernate de:
a) legea pavilionului pe care îl arborează nava sau legea statului de înmatriculare a aeronavei;
b) legea aplicabilă statutului juridic al întreprinderii de transport pentru vehiculele feroviare şi autovehiculele care îi aparţin.
(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică şi:
a) bunurilor aflate la bord care formează dotarea tehnică;
b) creanţelor care au drept obiect cheltuielile de asistenţă tehnică, întreţinere, reparare sau de renovare a mijlocului de transport.
(3) Legea pavilionului navei sau a statului de înmatriculare a aeronavei guvernează îndeosebi:
a) împuternicirile, competenţele şi obligaţiile comandantului navei sau aeronavei;
b) contractul de angajare a personalului navigant, dacă părţile nu au ales o altă lege;
c) răspunderea armatorului navei sau a întreprinderii de transport aerian pentru faptele şi acţiunile comandantului şi ale echipajului;
d) drepturile reale şi de garanţie asupra navei sau a aeronavei, precum şi formalităţile de publicitate privitoare la actele prin care se constituie, se transmit şi se sting asemenea drepturi.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 2621 Cod civil român

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune