A A A + | -

Articolul 2613. Lipsa publicităţii în străinătate

(1) Dacă legea străină care reglementează rangul gajului asupra bunului mobil nu prevede formalităţi de publicitate şi bunul nu este în posesia creditorului gajist, gajul asupra bunului mobil are rang inferior:
a) gajului asupra unei creanţe constînd într-o sumă de bani plătibilă în Republica Moldova;
b) gajului asupra unui bun mobil corporal care a fost constituit atunci cînd bunul se afla în Republica Moldova sau asupra unui titlu negociabil.
(2) Cu toate acestea, gajul asupra bunului mobil îşi conservă rangul de prioritate dacă este înregistrat, potrivit legii Republicii Moldova, înaintea constituirii gajului menţionat la alin.(1) lit.a) sau b).


Adnotare:
Originea reglementării: art. 2631 Cod civil român

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune