A A A + | -

Articolul 2614. Legea aplicabilă condiţiilor de formă ale actului juridic

(1) Condiţiile de formă ale actului juridic sînt stabilite de legea statului care guvernează fondul actului juridic. Actul juridic se consideră totuşi valabil din punctul de vedere al formei dacă îndeplineşte una dintre următoarele condiţii:
a) este respectată legea locului unde a fost întocmit;
b) este respectată legea naţională sau legea reşedinţei obişnuite a persoanei care l-a întocmit;
c) este valabil conform legii aplicabile potrivit dreptului internaţional privat al autorităţii care examinează validitatea actului juridic.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune