A A A + | -

Articolul 2615. Legea aplicabilă condiţiilor de fond

(1) Condiţiile de fond ale actului juridic sînt stabilite de legea aleasă de părţi sau, după caz, de autorul său.
(2) Alegerea legii aplicabile actului juridic trebuie să fie expresă ori să rezulte neîndoielnic din cuprinsul acestuia sau din circumstanţe.
(3) Părţile pot alege legea aplicabilă totalităţii sau numai unei anumite părţi a actului juridic.
(4) Înţelegerea privind alegerea legii aplicabile poate fi modificată ulterior încheierii actului juridic. Modificarea are efect retroactiv, fără să poată totuşi:
a) să infirme validitatea formei acestuia; sau
b) să aducă atingere drepturilor dobîndite între timp de terţi.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 2637 Cod civil român

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune