A A A + | -

Articolul 2619. Contractele de transport

(1) În măsura în care legea aplicabilă contractului de transport de mărfuri nu a fost aleasă de părţi în conformitate cu art.2617, legea aplicabilă este legea statului în care îşi are reşedinţa obişnuită transportatorul, cu condiţia ca locul de încărcare sau cel de livrare sau reşedinţa obişnuită a expeditorului să fie, de asemenea, situate în statul respectiv. În cazul în care aceste cerinţe nu sînt întrunite, se aplică legea statului în care este situat locul de livrare convenit de către părţi.
(2) În măsura în care legea aplicabilă contractului de transport de pasageri nu a fost aleasă de părţi în conformitate cu alin.(1), legea aplicabilă este legea statului în care îşi are reşedinţa obişnuită pasagerul, cu condiţia ca locul de plecare sau cel de sosire să fie, de asemenea, situate în statul respectiv. Dacă nu sînt întrunite aceste cerinţe, se aplică legea statului în care îşi are reşedinţa obişnuită transportatorul.
(3) Părţile pot alege ca lege aplicabilă contractului de transport de pasageri în conformitate cu art.2617 numai legea statului în care:
a) se află reşedinţa obişnuită a pasagerului;
b) se află reşedinţa obişnuită a transportatorului;
c) se află sediul administraţiei centrale a transportatorului;
d) este situat locul de plecare; sau
e) este situat locul de sosire.
(4) În cazul în care, în lipsa unei alegeri a legii aplicabile, rezultă fără echivoc din ansamblul circumstanţelor cauzei că respectivul contract are în mod vădit o legătură mai strînsă cu un alt stat decît cel menţionat la alin.(1) sau (2), se aplică legea din acel alt stat.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I)

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune