A A A + | -

Articolul 2627. Cesiunea de creanţă şi subrogaţia convenţională

(1) Raporturile dintre cedent şi cesionar sau dintre creditor şi subrogat cu privire la o creanţă faţă de un debitor în cadrul unei cesiuni de creanţă sau al unei subrogaţii convenţionale sînt reglementate de legea care se aplică, în temeiul prezentului capitol, contractului dintre cedent şi cesionar, respectiv dintre creditor şi subrogat.
(2) Legea care reglementează creanţa cedată sau creanţa cu privire la care a avut loc subrogaţia determină caracterul cesionabil al acesteia, raporturile dintre cesionar şi debitor, condiţiile în care cesiunea sau subrogaţia îi este opozabilă debitorului, precum şi caracterul liberator al prestaţiei executate de către debitor.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I)

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune