A A A + | -

Articolul 2628. Subrogaţia legală

Dacă, în temeiul unei obligaţii contractuale, creditorul are o creanţă faţă de debitor şi dacă un terţ are obligaţia de a-l satisface pe creditor sau l-a satisfăcut pe creditor în executarea obligaţiei respective, legea care reglementează obligaţia terţului de a-l satisface pe creditor determină dacă terţul este îndreptăţit să exercite, în tot sau în parte, împotriva debitorului, drepturile pe care creditorul le avea în temeiul legii aplicabile raporturilor dintre aceştia.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I)

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune