A A A + | -

Articolul 2635. Concurenţa neloială şi practicile anticoncurenţiale

(1) Legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale care decurg dintr-un act de concurenţă neloială este legea statului în care sînt sau pot fi afectate relaţiile concurenţiale sau interesele colective ale consumatorilor.
(2) Dacă un act de concurenţă neloială afectează exclusiv interesele unui anumit concurent, se aplică dispoziţiile art.2633.
(3) Legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale care decurg din restrîngerea concurenţei este legea statului în care piaţa este sau poate fi afectată.
(4) În cazul în care piaţa este sau poate fi afectată în mai multe state, reclamantul care solicită despăgubiri în faţa instanţei de la domiciliul pîrîtului poate alege, de asemenea, să îşi întemeieze cererea pe legea instanţei sesizate, cu condiţia ca piaţa din respectivul stat să fie printre cele afectate direct şi substanţial de restrîngerea concurenţei din care decurge obligaţia necontractuală pe care se întemeiază cererea; în cazul în care reclamantul cheamă în justiţie în faţa acelei instanţe mai mulţi pîrîţi, în conformitate cu normele aplicabile privind competenţa, reclamantul îşi poate întemeia cererea numai pe legea respectivei instanţe dacă restrîngerea concurenţei pe care se întemeiază acţiunea împotriva fiecăruia dintre pîrîţi afectează, de asemenea, în mod direct şi substanţial, piaţa statului al instanţei respective.
(5) Nu se poate deroga de la legea aplicabilă în conformitate cu prezentul articol printr-un acord încheiat în temeiul art.2643.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 864/2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale (Roma II)

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune