A A A + | -

Articolul 2638. Acţiunile sindicale

Fără a aduce atingere art.2633 alin.(2), legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale ce decurg din răspunderea unei persoane în calitatea sa de lucrător sau angajator ori din răspunderea organizaţiilor care reprezintă interesele profesionale ale acestora, pentru prejudicii cauzate printr-o acţiune sindicală în curs de desfăşurare sau terminată, este legea statului în care va fi sau a fost întreprinsă acţiunea respectivă.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 864/2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale (Roma II)

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune