A A A + | -

Articolul 2655. Domeniul de aplicare al legii aplicabile fiduciei

Legea determinată potrivit art.2653 şi 2654 este aplicabilă condiţiilor de validitate, interpretării şi efectelor fiduciei, precum şi administrării ei. Această lege reglementează, în special:
a) desemnarea, renunţarea şi înlocuirea fiduciarului, condiţiile speciale pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a fi desemnată fiduciar, precum şi transmiterea împuternicirilor fiduciarului;
b) drepturile şi obligaţiile dintre fiduciari;
c) dreptul fiduciarului de a delega în tot sau în parte executarea obligaţiilor sale sau exercitarea împuternicirilor care îi revin;
d) împuternicirile fiduciarului de a administra şi de a dispune de bunurile din masa patrimonială fiduciară, de a constitui garanţii şi de a dobîndi alte bunuri;
e) împuternicirile fiduciarului de a face investiţii şi plasamente;
f) restricţiile cu privire la durata fiduciei, precum şi cele cu privire la împuternicirile fiduciarului de a constitui rezerve din veniturile rezultate din administrarea bunurilor;
g) raporturile dintre fiduciar şi beneficiar, inclusiv răspunderea personală a fiduciarului faţă de beneficiar;
h) modificarea sau stingerea fiduciei;
i) repartizarea bunurilor din componenţa masei patrimoniale fiduciare;
j) obligaţia fiduciarului de a raporta despre modul de administrare a masei patrimoniale fiduciare.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 8 din Convenția de la Haga nr. 30 din 1 iulie 1985 privind legea aplicabilă fiduciei (trustului); art. 2661 Cod civil român

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune