A A A + | -

Articolul 2664. Condiţiile de formă ale unei declaraţii privind acceptarea sau renunţarea la moştenire

O declaraţie privind acceptarea moştenirii, a unui legat sau a unei rezerve succesorale sau renunţarea la acestea ori o declaraţie concepută să limiteze răspunderea declarantului este valabilă, în ceea ce priveşte forma, dacă respectă cerinţele impuse de:
a) legea aplicabilă succesiunii în temeiul art.2657 sau 2658; sau
b) legea statului în care declarantul îşi are reşedinţa obişnuită.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune