A A A + | -

Articolul 292. Dreptul persoanei juridice care exercită controlul să dea instrucţiuni administratorului persoanei juridice controlate

(1) Persoana juridică care exercită control are dreptul de a da instrucţiuni administratorului persoanei juridice pe care o controlează dacă legea nu prevede altfel.
(2) Sub rezerva dispoziţiilor art.295, administratorul persoanei juridice controlate trebuie să respecte instrucţiunile date de persoana juridică care exercită controlul asupra ei.
(3) Persoana juridică controlată care nu este deţinută integral trebuie să notifice la registrul de publicitate în care este înregistrată faptul dacă primeşte sau nu instrucţiuni de la persoana juridică care exercită controlul. Dacă nu s-a notificat altfel la registrul de publicitate corespunzător, persoana juridică deţinută integral se prezumă că primeşte instrucţiuni de la persoana juridică care exercită controlul, iar notificarea la registru nu este necesară. Ea va face, în schimb, o notificare a faptului că ea este deţinută integral. Această notificare are drept scop doar informarea terţilor şi a membrilor persoanei juridice obligate să notifice.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune