A A A + | -

Articolul 308. Noţiunea actului juridic

Act juridic civil este manifestarea de către persoane fizice şi juridice a voinţei îndreptate spre naşterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice civile.


 

Noțiunea de act juridic: componenta internă și externă (2021):

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

Adnotare introductivă la capitolul Clauzele abuzive