A A A + | -

Articolul 32. Instituirea măsurii de ocrotire judiciară

(1) În condiţiile prezentului cod, în privinţa persoanei fizice care, în urma unei boli mintale ori a unei deficienţe fizice, mintale sau psihologice, nu poate, în mod deplin, conştientiza acţiunile sale ori exprima voinţa poate fi instituită, prin hotărîre judecătorească, măsura de ocrotire judiciară sub forma curatelei, a ocrotirii provizorii sau a tutelei.
(2) În toate situaţiile, persoana în privinţa căreia a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară este în drept să încheie de sine stătător actele juridice prevăzute la art.28 alin.(2).


 

Octavian Cazac — Noi tendinţe legislative în materia capacităţii persoanei fizice adulte, 2016

 

Lectura I – Proiect nr. 292 reformare a capacitatii de exercitiu (3.11.2016)

 

Octavian Cazac – Masurile de ocrotire a persoanei fizice adulte, 2017

 

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune