A A A + | -

Articolul 325. Hotărîrea judecătorească care ţine loc de act juridic

(1) În cazurile expres prevăzute de lege sau contract, la cererea persoanei îndreptăţite, instanţa de judecată poate să pronunţe o hotărîre judecătorească care, din data rămînerii definitive, ţine loc de act juridic dacă debitorul refuză, fără justificare, să încheie actul juridic, iar toate celelalte condiţii de validitate sînt întrunite.
(2) În cazurile prevăzute la alin.(1), persoana îndreptăţită nu este obligată să prezinte instanţei de judecată probe ale acestui refuz.
(3) Actul juridic încheiat pe calea prevăzută de prezentul articol se supune dispoziţiilor legale aplicabile acelui act ca şi cum el s-ar fi încheiat, fără vicii de consimţămînt, nemijlocit de către părţile prevăzute de hotărîrea judecătorească.
(4) Dreptul la acţiunea prevăzută de alin.(1) se prescrie în termen de 6 luni de la data la care actul juridic trebuia încheiat.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 20 mai 2021

▮ Efectul hotărârii judecătorești

Hotărârea judecătorească care ține loc de act juridic nu este declarativă de drepturi (nu constată o situație juridică preexistentă), ci constitutivă de efecte juridice (exact ca și efectul unui contract).

Pentru formularea dispozitivului hotărârii judecătorești (și a capetelor de cerere în acțiune în justiție), v. adnotarea la art. 1146.

Drept comparat

 

Mod de citare recomandat: 
Octavian Cazac, Adnotare la art. 325 [online]. Codul civil Adnotat [citat 20 mai 2021]. Disponibil: animus.md/adnotari/325/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune