A A A + | -

Articolul 348. Condiţia nulă

Este supusă nulităţii condiţia care contravine dispoziţiilor legale imperative, ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi condiţia a cărei îndeplinire este imposibilă, cu excepţia cazului cînd ea a fost stipulată pentru situaţia cînd ea devine posibilă. Efectul juridic care depinde de o astfel de condiţie este de asemenea supus nulităţii.


Adnotare:

▮ Pentru o aplicare a acestei norme condiției care afectează o dispoziție testamentară → adnotarea la art. 2205.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune