A A A + | -

Articolul 373. Pluralitatea de reprezentanţi

(1) În cazul în care reprezentatul a împuternicit mai mulţi reprezentanţi în privinţa aceluiaşi act juridic, oricare dintre ei poate încheia actul de sine stătător, cu excepţia cazului cînd necesitatea consimţămîntului celorlalţi reprezentanţi rezultă expres din lege sau din actul prin care s-au acordat împuterniciri reprezentantului care încheie actul juridic.
(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică indiferent dacă reprezentanţii au fost numiţi sau împuterniciţi prin acelaşi act sau prin acte diferite.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune