A A A + | -

Articolul 404. Durata maximă a termenului de prescripţie extinctivă

(1) În toate cazurile, termenul de prescripţie extinctivă nu poate depăşi durata maximă de 10 ani de la data încălcării dreptului, iar în cazul acţiunilor cu privire la repararea prejudiciului patrimonial şi moral cauzat prin deces sau vătămare a sănătăţii – 30 de ani de la data încălcării dreptului.
(2) Cu toate acestea, dacă, conform dispoziţiei legale speciale, prescripţia extinctivă a acţiunii curge de la o altă dată, atunci durata maximă prevăzută la alin.(1) va curge de la acea dată.
(3) Termenul curs în perioada în care cursul prescripţiei extinctive este suspendat se include în durata maximă a termenului, cu excepţia suspendării conform art.399.
(4) Dispoziţiile prezentului articol nu afectează:
a) drepturile la acţiune imprescriptibile;
b) termenele de prescripţie extinctivă stabilite de lege care depăşesc 10 ani;
c) efectele întreruperii prescripţiei extinctive conform dispoziţiilor legale.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune