A A A + | -

Articolul 416. Prezumţiile în materie de registre de publicitate

(1) Dacă un drept, act sau fapt a fost înregistrat într-un registru public, se prezumă că el există, cît timp nu a fost radiat sau modificat în condiţiile legii.
(2) În cazul în care un drept, act sau fapt a fost radiat, se prezumă că el nu există.


Adnotare:

▮ Jurisprudență

Într-o cauză în care un proprietar aparent (înregistrat în RBI în temeiul unei hotărâri judecătorești care ulterior a fost casată, fără a se rectifica RBI) a înaintat o pretenție de îmbogățire nejustificată sub forma folosirii terenului său, CSJ a respins acțiunea pe baza faptului că pârâtul a reușit să răstoarne prezumția de exactitate a registrului (i.e. existența hotărârii judecătorești care a casat hotărârea judecătărească care a întemeiat înregistrarea inițială) [Decizia Col. civ. CSJ din 29 noiembrie 2022, cauza nr. 2rac-255/21].

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune