A A A + | -

Articolul 452. Modificarea descrierii imobilului

Proprietarul bunului imobil înregistrat în registrul bunurilor imobile poate cere oricînd modificarea menţiunilor din registrul bunurilor imobile privitoare la descrierea, destinaţia sau suprafaţa bunului, în condiţiile legii.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune