A A A + | -

Articolul 47. Limitele dreptului la viaţă privată

(1) Nu constituie o încălcare a dreptului la viaţă privată atingerile care sînt permise de lege sau de tratatele internaţionale privitoare la drepturile omului la care Republica Moldova este parte.
(2) Exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale cu bună-credinţă şi cu respectarea tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte nu constituie o încălcare a dreptului la viaţă privată.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune