A A A + | -

Articolul 474. Dobîndirea fructelor şi a productelor

(1) Fructele şi productele se cuvin proprietarului, dacă prin lege sau act juridic nu se dispune altfel.
(2) Dreptul de proprietate asupra fructelor naturale şi industriale se dobîndeşte la data separării de bunul care le-a produs.
(3) Dreptul de proprietate asupra fructelor civile se dobîndeşte zi cu zi.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune