A A A + | -

Articolul 48. Prezumţia de consimţămînt

(1) Cînd însuşi cel la care se referă o informaţie sau un material le pune la dispoziţia unei persoane fizice ori persoane juridice despre care are cunoştinţă că îşi desfăşoară activitatea în domeniul informării publicului, consimţămîntul pentru utilizarea acestora este prezumat, nefiind necesară exprimarea lui în formă scrisă.
(2) O persoană care a consimţit la utilizarea documentelor personale, imaginii sau înregistrărilor audio sau video privitoare la o persoană ori opiniilor personale poate retrage consimţămîntul, chiar şi în cazul în care acesta a fost acordat pentru o perioadă determinată.
(3) În cazul în care consimţămîntul acordat pentru o perioadă determinată este retras fără ca justificarea să fie fundamentată pe modificări substanţiale ale circumstanţelor sau orice alt motiv întemeiat, persoana care retrage consimţămîntul trebuie să repare prejudiciul cauzat persoanei căreia i-a acordat consimţămîntul.
(4) Consimţămîntul nu este necesar în cazul în care imaginea, documentul personal, înregistrarea audio sau video privitoare la o persoană este făcută sau folosită pentru a exercita sau a proteja alte drepturi sau alte interese protejate de lege.
(5) De asemenea, consimţămîntul nu este necesar în cazul în care o imagine, un document personal sau o înregistrare audio sau video privitoare la o persoană se face sau este folosită în baza legii în scopuri oficiale ori în cazul în care cineva execută un act public în interes public.
(6) Consimţămîntul persoanei vizate nu este necesar pentru înregistrarea imaginii sau vocii şi pentru utilizarea acestei înregistrări atunci cînd aceasta este făcută în mulţime sau în timpul unui eveniment public.
(7) Prin lege se pot prevedea alte cazuri în care consimţămîntul persoanei este prezumat sau nu este necesar pentru utilizarea documentelor personale, imaginii sau înregistrărilor audio sau video privitoare la o persoană ori a opiniilor personale.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune