A A A + | -

Articolul 49. Respectul datorat persoanei decedate

(1) Persoanei decedate i se datorează respect cu privire la memoria sa, precum şi cu privire la corpul său.
(2) Orice persoană poate determina felul propriilor funeralii şi poate dispune cu privire la corpul său după moarte.
(3) În lipsa opţiunii exprese a persoanei decedate, va fi respectată, în ordine, voinţa soţului, părinţilor, descendenţilor, rudelor în linie colaterală pînă la al patrulea grad inclusiv, moştenitorilor ori dispoziţia primarului satului (comunei), oraşului sau municipiului în a cărui rază teritorială a avut loc decesul. În toate cazurile se va ţine seama de apartenenţa confesională sau de faptul că nu a avut apartenenţă confesională.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune