A A A + | -

Articolul 512. Lipsa dreptului sau împuternicirii transmiţătorului

(1) Dacă transmiţătorului îi lipseşte dreptul sau împuternicirea de a transmite dreptul de proprietate la momentul în care dreptul de proprietate ar fi trebuit să treacă conform art.510, transmiterea are loc în momentul cînd dreptul este obţinut de transmiţător sau cînd persoana care are dreptul ori împuternicirea de a transmite a ratificat transmiterea.
(2) În cazul ratificării, transmiterea produce aceleaşi efecte ca şi cînd iniţial ar fi fost făcută de către o persoană împuternicită. Cu toate acestea, drepturile dobîndite de terţi înainte de ratificare rămîn neafectate.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune