A A A + | -

Articolul 531. Unirea posesiilor

(1) Posesiile posesorilor anteriori se pot invoca doar în măsura în care întruneau condiţiile necesare uzucapiunii invocate de posesorul actual, iar toate posesiile invocate sînt consecutive.
(2) Posesorul actual de bună-credinţă poate invoca posesia posesorului anterior de rea-credinţă doar pentru a uzucapa în temeiul art.524 alin.(1) lit.c) sau art.529 alin.(1) lit.c).

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune