A A A + | -

Articolul 57. Tutorele supleant şi curatorul supleant. Tutorele special şi curatorul special

(1) În condiţiile prevăzute la art.112, consiliul de familie al minorului sau, în absenţa acestuia, autoritatea tutelară poate desemna minorului un tutore supleant sau, după caz, un curator supleant.
(2) În condiţiile prevăzute la art.113, consiliul de familie al minorului sau, în absenţa acestuia, autoritatea tutelară poate desemna minorului un tutore special sau, după caz, un curator special.
(3) Dispoziţiile art.55 alin.(4) se aplică tutorelui supleant, tutorelui special sau, după caz, curatorului supleant, curatorului special.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune