A A A + | -

Articolul 674. Înregistrarea gajului fără deposedare

(1) Ipoteca se înregistrează în registrul bunurilor imobile. În cazul în care modificarea contractului de ipotecă conduce la modificarea datelor înregistrate în registrul bunurilor imobile, modificările respective trebuie înregistrate conform procedurii stabilite pentru înregistrarea ipotecii.
(2) Gajul bunurilor mobile fără deposedare, cu excepţia gajului constituit prin control în conformitate cu dispoziţiile art.699 alin.(2), se înregistrează în registrul garanţiilor reale mobiliare (registrul garanţiilor).

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune