A A A + | -

Articolul 708. Gajul legal de garantare a creanţelor fiscale şi vamale

(1) În cazul creanţelor statului care iau naştere în temeiul legislaţiei fiscale şi vamale, gajul legal se constituie doar dacă este înregistrat conform art.674. Cererea de înregistrare reprezintă un aviz în care se indică bunurile pe care creditorul intenţionează să le valorifice, temeiul creanţei şi mărimea ei. Creditorul gajist are obligaţia să aducă la cunoştinţă debitorului gajist avizul înregistrat.
(2) La avizul depus pentru înregistrare se anexează, după caz, hotărîrea instanţei de judecată sau actul ce confirmă creanţele statului faţă de debitorul gajist apărute în baza legislaţiei fiscale sau vamale.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune