A A A + | -

Articolul 713. Temeiuri pentru înregistrarea gajului, modificarea şi anularea înregistrării gajului

(1) Gajul se înregistrează în baza avizului de înregistrare.
(2) Modificările la avizul de înregistrare a gajului se înregistrează în baza avizului de modificare. Radierea avizului de înregistrare a gajului se înregistrează în baza avizului de radiere.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune