A A A + | -

Articolul 716. Modificarea informaţiei privind înregistrarea gajului

(1) La înregistrarea modificărilor informaţiei privind înregistrarea gajului, dispoziţiile art.714 se aplică în mod corespunzător.
(2) Avizul de modificare a informaţiei privind înregistrarea gajului se semnează de creditorul gajist şi debitorul gajist, cu excepţia avizului de înregistrare a modificărilor legate de înregistrarea substituirii creditorului gajist urmare a cesiunii creanţei garantate în conformitate cu dispoziţiile art.738, care se semnează doar de creditorul gajist.
(3) Înregistrarea iniţială se menţine şi se indică în registrul garanţiilor astfel încît să permită monitorizarea modificărilor informaţiei despre gaj.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune